Skrivet av: soli01 | 28 juli 2011

Vi måte få ha en åsikt

Ett bestialikkt mördande av en person i Norge har medfört att alla som inte stödjer den invandring som sker –  och då främst från Afrikanska länder –  är främlingsfientliga bakåtsträvare.. Mördandet av alla dessa ungdomar kan ingen vettig människa försvara och har utförts av en sjuk människa.. Vi måste faktiskt tänka på framtiden lägre fram i tiden. Muslimer gifter sig inte med oss nordbor och de har oftast stora familjer, vilket medför att de sakta men säkert kan övertaga stora delar  av världen i en framtid.  Är det en trygg utveckling för oss som numera finns och verkar här i Sverige. Jag är inte så säker på detta.

Kristendomen kontra islam står allt för långt från varandra i sitt synsätt på en demokrati och även dess syn på hur vi kristna t es vill leva. De har sin tro på Koreanen i alla stycken och det ska de visserligen få ha, men att få en bra mix mellan dessa religioner måste vara olöslig.

Detta som jag nu nämnt här är en avgörande faktor och det borde även de mest högljudda inse. Vi ligger för långt från varandra i  våra synsätt hur vi vill leva coh detta medför att en blandning aldrig kommer att sluta lyckligt. Finns bara ett sätt och det är att vi minskar vår invandring  och vågar titta in i framtiden. En blandning av kristendom – som även har sina brister –  och islam kommer bara att söndra och dela på våra länder. Islam mår bäst om den får utövas där den hör hemma och det verkar inte vara något för oss nordbor.

Skrivet av: soli01 | 22 maj 2011

Velgubben – Juholt

Kan man egentligen ta denne man få fullt allvar. Han velar ju hit och dit i de flesta frågor. Han får även uppmärksammade uttalanden av andra sossar, som  inte  anammar hans utspel. Jag får en känsla av att man inte riktigt  kan ta denne man på fullt allvar. Jag anser att han är en härskartyp,  som högt överskrider vad Persson var på sin tid.

Samarbete med andra partier verkar vara fjärran.

Skrivet av: soli01 | 11 april 2011

Inte en dag för tidigt

Kan detta  vara möjligt. Nu har Billström m fl skrivit ett debattinlägg på DN,  som faktiskt får mig att tappa hakan. Detta var inte en dag för tidigt.  Hoppas  övriga i Alliansen också inser att något måste göras åt vår havererade invandrarpolitik.

”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare” – DN.SE

Skrivet av: soli01 | 26 mars 2011

Makthunger

Nu får socialdemokraterna stor uppmärksamhet och det är  inte så konstigt. Det har varit en stort arbete tydligen att skaka fram en ersättare till Sahlin. Juholt blev den som till sist fick övertaga rodret.

Lyssnar man på vad många sossar nu har som mål är att återtaga makten. Damberg är en som nästan i alla sina uttalanden talar om detta. Makten har alltid varit viktig för socialdemokraterna och så är det även nu. Att prata i termer som makt är ingenting som imponerar på mig i alla fall. Kom nu med konkreta målsättningar  och där verkar det illavarslande med skattehöjningar på i stort alla områden. Ska bli intressant att se vilken väg Juholt tänker ta,  men vad han sagt om skattesidan bådar inte gott.

 

Skrivet av: soli01 | 05 mars 2011

Överenskommelse mot lagen.

Den senaste överenskommelsen mellan Miljöpartiet och alliansregeringen är  inte rumsren ur flera synpunkter.  Lagen talar tydligt att den som inte erhållit PUT ska lämna landet.  Nu verkar de flesta som inte får nämnda PUT bara går ”under jorden”.  Ska vi fortsätt hantera denna viktiga fråga så slött som vi nu gör?  Det måste till något som gör att de som söker hjälp även ska kunna omhändertagas och förpassas ur riket.

En bättre uppföljning från polisens sida och att när det beslutas om utvisning polisen finns tillgänglig och kan slutföra vad lagen säger.

När det gäller att barnen ska få möjlighet till skolgång  och vård är inte fel då de inte rår för att föräldrarna  håller sig gömda. Övrig vård bör vara restriktiv så inte detta belastar staten med stora utgifter.

Skrivet av: soli01 | 12 februari 2011

Mubarak sitter egentligen kvar

Som jag ser det sitter Mubarak egentligen kvar i form av sin visepresident   M har gett nämnda person fullmakt att arbeta vaidare. Nu vill mycket till så att denna revolution  kan styras i hamn. Mycket återstår och det är nu som det verkliga arbetet kan påbörjas.  Jag tycker att det finns risk för gungfly och att än  kan ingen ropa på hej. Det gamla styret finns egentligen kvar om än nu en diktator lämnat in.

Skrivet av: soli01 | 30 januari 2011

Advokater – blodsugare?

Det är hög tid att börja ifrågasätta våra advokaters höga uttag för sitt försvar av de som begått brott.  Är det rimligt att de  i Sverige kostar  drygt  1,4 miljarder av statens pengar. Summan är mycket  hög och ersättningarna för att försvara kan rimligen motsvara det  arbet de  utför.  Vem kollar advokaterna?  Det är de  olika domstolarna  som godkänner dessa höga uttag. Timpenningen måste begränsas och betalningen kunde variera mellan mindre bott  och de grövre.

Jag medger att detta inte blir någon lätt uppgift för våra myndigheter att ändra på,  men vore det inte välgörande med en mera ingående debatt om detta ”ämne”.

Skrivet av: soli01 | 17 januari 2011

FRITT FALL

Det verkar som socialdemokraterna nu har det kämpigt. Inte en dag för tidiigt. Det är det  parti som suttit längst vid makten och nu får  känna på hur det är att vara ett oppositionsparti. De klarar inte av detta och nu är det tydligen fritt fall. En viss återhämtning kommer dock  när de fått  ordning på ordförandeposten, annat vore en direkt katastrof för partiet.

Den person som nu väljs som partiordförande är givetvis ytterst viktig för hur denna kräftgång ska sluta.

Skrivet av: soli01 | 23 december 2010

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Skrivet av: soli01 | 13 december 2010

Terrorismen till Sverige – väntad.

Vi ska nu givetvis inte dra alla muslimer över en kam.  De flesta är mycket bra människor. Det är den religion som de tillämpar som kan vara farlig om den tolkas fel  från Koreanen. Vad jag vet står där ingenting om några självmordsbombare.

Det nu aktuella terrordådet i Stockholm är ett typexempel då det verkligen spårat ur och då blir dessa individer mycket farliga.  Hur man ska skydda sig mot dessa människor blir i stort nästan omöjligt.  Bäst vore dock om religionen, när den får sådana här konsekvenser, kunde begränsas och mista sitt stora inflytande.  Kristendomen  har icke något fint förflutet, men har anpassat sig till verkligheten. Tänker på kvinnliga präster, homo och flera andra förändringar.

För att förebygga dessa vidriga brott  är våra getton som finns i många av våra storstäder en bra grogrund och måste därför snarast upphöra. En spridning av våra invandrare vore ett bra sätt att intrigera nämnda i samhället. Vi måste bättre ta hand om de människor som kommer hit  än vad som sker i dag.

En annan viktig faktor är att vi vet vem som  kommer hit och att vi bättre måste skärpa vår lagstiftning mot alla de som kastar sina identitetshandlingar när de passerar vår gräns. Det är inte hållbart i längden att vi inte vet vad som kommer hit. Inget bra för framtiden och medför att vi kan få hit människor som direkt kan vara ett hot mot vår land.

Varför är våra politiker så flata och hänvisar till att vi är ett multi-kulturellt samhälle när de  i nuläget gör fel på de flesta punkter.

Older Posts »

Kategorier